ЈНВВ 12/2018 Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија

Назив набавке: ЈНМВ 12/2018 „Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија:
Партија 1: Сервис камион Mercedes
Партија 2: Сервис камиона Iveko
Партија 3: Сервис путнички аутомобили Шкода
Партија 4: Сервис путничког аутомобила Дачија
Партија 5: Сервис компактор
Партија 6: Сервис комбинована грађевинска машина
Партија 7: Сервис булдозера
Партија 8: Сервис приколица камионских
Партија 9: Услуга сервисирања хидраулике”
Ознака из општег речника речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему
Датум објављивања: 20.09.2018. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о о обустави поступка