ЈНМВ 12/2018 Набавка личних заштитних средстава

Назив набавке: ЈНМВ 122018 ЈНМВ 12/2018 Набавка личних заштитних средстава
Ознака из општег речника речника набавке: 18110000 – Радна одећа, 18143000 – Заштитна опрема
Датум објављивања: 19.06.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору