ЈНМВ 12/2017 “Набавка личних заштитних средстава”

Назив набавке: ЈНMВ 122017 “Набавка личних заштитних средстава”

Ознака из општег речника речника набавке: 18110000 – Радна одећа, 18143000 – Заштитна опрема.

Датум објављивања: 21.06.2017. године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору ”