ЈНВВ 13/2018 Резервни делови за возни парк ; Партија 1: Хидраулични разводници, вентили, пумпе, клипови, филтери

Назив набавке: ЈНВВ 13/2018 „ Резервни делови за возни парк у више партија:
Партија 1: Хидраулични разводници, вентили, пумпе, клипови, филтери”
Ознака из општег речника речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Датум објављивања: 20.09.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору