ЈНВВ 11/2018 „Резервни делови за возни парк : Партија 2: Резервни делови камиони Ивеко “

Назив набавке: ЈНВВ 11/2018 „ Резервни делови за возни парк :
Партија 2: Резервни делови камиони Ивеко ”
Ознака из општег речника речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Датум објављивања: 25.09.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму