ЈНВВ 08/2018 Резервни делови за возни парк у 15 партија

Назив набавке: ЈНВВ 082018 „ Резервни делови за возни парк у 15 партија:
Партија 1: Резeрвни делови камион Mercedes
Партија 2: Резервни делови камиони Iveco
Партија 3: Резервни делови камион ФАП
Партија 4: Резервни делови путнички аутомoбили
Партија 5: Резервни делови утоваривач VOLVO
Партија 6: Резервни делови трактор Белорус
Партија 7: Резервни делови механичка лопата BOB CAT
Партија 8: Резeрвни делови виљушкари CESAB DRAGO
Партија 9: Резервни делови приколице камионске
Партија 10: Резервни делови приколица тракторска
Партија 11: Резервни делови компактор BOMAG
Партија 12: Резервни делови булдозер SHANTUI SD13
Партија 13:Резервни делови комбинована грађевинска машина JCB
Партија 14: Хидраулични разводници,вентили,пумпе,клипови,филтери Партија 15: Акумулатори”
Ознака из општег речника речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Датум објављивања: 04.07.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Питања и одговoри 2

Питања и одговoри 3

Питања и одговoри 4

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка