ЈНВВ 07/2018 Резервни делови за возни парк у више партија: Партија 16: Набавка и уградња хидрауличне пумпе за погон компактора

Назив набавке: ЈНВВ 072018 „ Резервни делови за возни парк у више партија:
Партија 16: Набавка и уградња хидрауличне пумпе за погон компактора”
Ознака из општег речника речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле
Датум објављивања: 03.07.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору