JNVV 07/2018 Rezervni delovi za vozni park u više partija: Partija 16: Nabavka i ugradnja hidraulične pumpe za pogon kompaktora

400

Naziv nabavke: JNVV 072018 „ Rezervni delovi za vozni park u više partija:
Partija 16: Nabavka i ugradnja hidraulične pumpe za pogon kompaktora”
Oznaka iz opšteg rečnika rečnika nabavke: 34330000- Rezervni delovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile
Datum objavljivanja: 03.07.2018.godine

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru