ЈНВВ 06/2018 „ Геодетске услуге (прва фаза)”

Назив набавке: ЈНВВ 062018 Геодетске услуге – Ортофото снимање Тела депоније, израда пресека на задатим профилима на сваких 5 метара и обрачун количина депонованог отпада (прва фаза)
Ознака из општег речника речника набавке: 71250000 – Архитектонске,техничке и геодетске услуге; 71353200 – Услуге димензионог снимања терена
Датум објављивања: 15.06.2018.године

Позив за подношење понуда

Конкурсна документацијa

Питања и одговoри

Измена и допуна конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору