Трећи тренинг и подела сертификата у оквиру пројекта BWL

450

Наш регионални центар за управљање отпадом био је 16. августа ове године домаћин трећег тренинга у оквиру пројекта “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом, на територији градова Ужица и Тузле”. Пројетни тим је запосленима “Дубоког” и “Биоктоша” представио досадашње резултате везане за одвоз кабастог отпада у Ужицу.
У оквиру пројекта, од новембра 2021. до данас у градским месним заједницама Ужица, сваког последњег викенда у месецу, прикупљено је 133,5 тона отпада, а удео кабастог отпада је 79 одсто.
На територији сеоских месних заједница, где се отпад у три групе прикупља прве седмице сваког трећег месеца, од јануара до данас прикупљене су 22 тоне отпада, а удео кабастог отпада је 57 одсто.
На основу мониторинга, информација са терена и дискусије, закључено је да је, и поред успешно успостављеног новог система управљања кабастим отпада у Ужицу и Тузли, у сарадњи са медијима, али и инспекцијским службама, потребно наставити рад на едукацији грађана с циљем повећања њихове одговорности.
Гости трећег тренинга, у оквиру кога су подељени сертификати учесницима едукатиних радионица из “Дубоког” и “Биоктоша”, који су директно или индиректно везани за прикупљање, транспорт и обраду кабастог отпада, били су представници ЈКП “Комуналац” Чачак.
Пројекат “Успостављање система за одрживо управљање кабастим отпадом на територији градова Ужице и Тузла”, скраћено BWL (Bilky Waste Less / Мање кабастог отпада), који кофинансира Европска унија, реализује се у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA 2), кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020., при чему је уговорно тело Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕU (CFCU), Министарство финансија Републике Србије. Носилац пројекта је Регионални центар за управљање отпадом Дубоко, док су партнери ЈКП Комуналац и Удружење Центар за екологију и енергију из Тузле.