ЈКП Дубоко Ужице расписало оглас за пријем три возача камиона са приколицом

364

Оглас за пријем три возача камиона са приколицом на одређено време у ЈКП “Дубоко” Ужице отворен је 24. августа ове године.
Услови које кандидати треба да испуне су: III степен стручне спреме, возачка дозвола за Ц и Е категорију, ЦПЦ сертификат и лекарско уверење.
Постоји могућност заснивања радног односа на неодређено време.
Особа за контакт: Михајло Балабан (064/8387364).