Tokom juna počinju radovi na proširenju i stabilizaciji tela deponije

221

Radovi na proširenju i stabilizaciji tela deponije JKP “Duboko” Užice počinju tokom juna, a predračunska vrednost ovog projekta je 4,5 miliona evra. Vlada Republike Srbije obezbedila je dva miliona, dok je vrednost donacije Švedske razvojne agencije SIDA 2,5 miliona evra.
Ovaj projekat biće realizovan u dve faze. Tokom ove godine predviđeni su radovi na prvoj fazi, koja obuhvata stabilizacione mere i izgradnju nove ćelije A1 za odlaganje otpada u podnožju Turskog potoka. Ova ćelija imaće zapreminu od 130.890 kubnih metara.
Za izvođenje stabilizacionih mera urađen je Elaborat o oceni podobnosti i količina materijala iz iskopa na deponiji JKP “Duboko” Užice za potrebe stabilizacije dela tela deponije. Ovim elaboratom je omogućen iskop i korišćenje prirodnog materijala u količini od oko 60.000 kubnih metara.
Izgradnja novog deponijskog prostora ukupne zapremine 541.620 kubnih metara predviđena je za drugu fazu projekta. Reč je o još dve ćelije za odlaganje otpada – A2 i A3.
Grčka firma Enviroplan uradila je glavni projekat, dok je njegova tehnička kontrola bila poverena stručnjacima Građevinskog fakulteta iz Beograda.
Realizacijom ovog projekta i prelaskom na drugu stranu Turskog potoka vek korišćenja Deponije biće produžen za još tri decenije.