Током јуна почињу радови на проширењу и стабилизацији тела депоније

891

Радови на проширењу и стабилизацији тела депоније ЈКП “Дубоко” Ужице почињу током јуна, а предрачунска вредност овог пројекта је 4,5 милиона евра. Влада Републике Србије обезбедила је два милиона, док је вредност донације Шведске развојне агенције СИДА 2,5 милиона евра.
Овај пројекат биће реализован у две фазе. Током ове године предвиђени су радови на првој фази, која обухвата стабилизационе мере и изградњу нове ћелије А1 за одлагање отпада у подножју Турског потока. Ова ћелија имаће запремину од 130.890 кубних метара.
За извођење стабилизационих мера урађен је Елаборат о оцени подобности и количина материјала из ископа на депонији ЈКП “Дубоко” Ужице за потребе стабилизације дела тела депоније. Овим елаборатом је омогућен ископ и коришћење природног материјала у количини од око 60.000 кубних метара.
Изградња новог депонијског простора укупне запремине 541.620 кубних метара предвиђена је за другу фазу пројекта. Реч је о још две ћелије за одлагање отпада – А2 и А3.
Грчка фирма Енвироплан урадила је главни пројекат, док је његова техничка контрола била поверена стручњацима Грађевинског факултета из Београда.
Реализацијом овог пројекта и преласком на другу страну Турског потока век коришћења Депоније биће продужен за још три деценије.