Duboko posetio prvi sekretar Ambasade Japana u Srbiji

208

Prvi sekretar Ambasade Japana u Srbiji, Masajoši Jamato sa saradnicima posetio je 26. oktobra ove godine naš Regionalni centar za upravljanje otpadom.
Direktor JKP “Duboko” Užice Nedeljko Milosavljević, direktor Tehničkog sektora Marko Milojević i Upravnik deponije Slobodan Bogosavljević upoznali su goste sa dosadašnjim iskustvima u sprovođenju projekta u okviru programa Grassroots Human Security Projects, preko POPOS fonda Vlade Japana, kojim su donirana sredstva za jačanje sistema upravljanja otpadom kroz nabavku kamiona autopodizača i 30 kontejnera od 5m3 i 7m3, postavljenih na teritoriji Grada Užica.
Predstavnici Ambasade Japana u Srbiji upoznali su se i sa rezultatima dosadašnjeg rada Centra za sekundarnu selekciju, tela deponije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i planovima u budućem radu regionalnog centra u Dubokom.