Saradnja sa Japanom ideja vodilja za budućnost

213

U publikaciji Business partner Japan, pod nazivom “Saradnja sa Japanom ideja vodilja za budućnost”, objavljen je i sledeći tekst posvećen našem regionalnom centru:
Zahvaljujući velikoj podršci dragih prijatelja iz Japana, već tri godine na teritoriji Grada Užica, u okviru programa Grassroots Human Security Projects i POPOS fonda, uspešno realizujemo jedan od značajnih projekata čiji je cilj unapređenje sistema upravljanja komunalnim otpadom.
Građani i privrednici Užica svakodnevno su u prilici da u kontejnerima od 5m3 i 7m3 odlažu komunalni otpad, koji se kamionom autopodizačem doprema u Duboko. Ovim projektom povećani su procenti izdvajanja reciklabilnih materijala i nivo svesti građana o značaju kontinuiranog procesa selekcije otpada.
Poseta prvog sekretara Ambasade Japana u Srbiji, g-dina Masajošija Jamata našem centru još jednom je potvrdila činjenicu da je ovaj projekat primer dobre prakse i ideja vodilja za dalju saradnju u budućnosti.
Naš regionalni centar duguje veliku zahvalnost Vladi Japana i veruje da će naredni zajednički projekti u oblasti zaštite životne sredine još više učvrstiti veze naša dva naroda.