Potpisan Memorandum o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti

236

Memorandum o razumevanju za izgradnju Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti potpisali su, 25. marta ove godine, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“ Užice, lokalne samouprave i International Management Group (IMG).
Sredstva za ovu investiciju, koja obuhvata i nabavku kamiona auto-smećara, obezbedili su Švedska sa 174.810 evra i Opština Bajina Bašta sa 15.740 evra.
-Izgradnjom Centra za reciklažni otpad u Bajinoj Bašti značajno će se doprineti i uspešnosti rada Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Duboko” – rekla je državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović i dodala da Srbija treba da ima 26 ovakvih regionalnih centara, među kojima je osam koji već rade, i da se nivo razdvajanja otpada i reciklaže podigne sa pet na 50 odsto.
Naglasila je da Bajina Bašta sa 14 odsto prikupljenog reciklažnog otpada značajno nadmašuje prosek u Srbiji.
Po rečima direktora JKP “Duboko” Užice Nedeljka Milosavljevića, primetan je konstantan rast prikupljenih količina otpada iz Bajine Bašte, koji po kvalitetu dostiže najviše kriterijume propisane za Regionalni centar “Duboko”. Dodao je da je u 2016. godini planirano da se sa teritorije ove opštine prikupi 5.300 tona komunalnog otpada i da od te količine 750 tona bude primarno selektovano, što u odnosu na 2015. predstavlja povećanje za nešto više od jedne trećine.
-Verujemo da su ovi ciljevi ostvarivi, jer Opština Bajina Bašta od prvog dana ulaska u sistem Duboko predstavlja primer dobre prakse upravljanja otpadom. Iskustva koja se budu sticala tokom rada Centra za reciklažni otpad biće od velikog značaja za unapređenje i nadogradnju sistema primarne selekcije otpada, što je i važan iskorak ka čistijoj i lepšoj Bajinoj Bašti, kao i Regiji Duboko – rekao je Milosavljević.
Savremeno upravljanje otpadom, po mišljenju menadžera programa IMG Džona Glejzbroka, zahteva više razumevanja i angažman građana.
-Moramo preuzeti deo odgovornosti kako ne bismo zagađivali mesto u kojem živimo. Odvajanjem reciklažnog otpada osiguraćemo bezbedno uklanjanje opasnih materijala. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese čistijem vazduhu, čistijem zemljištu i čistijoj vodi na male, ali značajne načine – naglasio je Glezbrok.
Pored postojećeg sistema primarne separacije otpada, izgradnjom Centra za reciklažni otpad građanima ćemo omogućiti da odlažu i otpad koji pripada posebnim tokovima (istrošene baterije, akumulatori, neonske sijalice, elektronski i električni otpad), kao i kabasti otpad, i tako načiniti korak napred na planu efikasnijeg sakupljanja otpada i smanjenja troškova transporta, podvukao je predsednik Opštine Bajina Bašta Radomir Filipović.
Inače, Centri za reciklažni otpad su predviđeni Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom i Regionalnim planom za upravljanje otpadom.
Godišnje se u Srbiji proizvede 2,5 miliona tona otpada.