Закључци Градског штаба за ванредне ситуације

49

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
Градски штаб за ванредне ситуације
II Број: 001582607 2024
13.05.2024. године
Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Градски штаб за ванредне ситуације на седници одржаној 13.05.2024. године констатовао је следеће:
-Да се активности на гашењу пожара на депонији РЦ „Дубоко“ одвијају у складу са утврђеним плановима и према утврђеној динамици. Оно што је новина у односу на претходни дан јесте да је предузетим мерама, ефикасном употребом пене за гашење и напорима ватрогасасца спасилаца, у већој мери смањена опожарена површина, што је за последицу имало смањење количине дима.
-Према информацијама Завода за јавно здравље Ужице, констатовано је да је у раним јутарњим часовима било осцилација у квалитету ваздуха, пре свега због временских услова и појачаног ветра, али су измерене средње вредности и даље у дозвољеним границама. Све информације о стању квалитета ваздуха грађани могу добити путем сајта Завода за јавно здравље Ужице, Агенције за заштиту животне средине, као и на сајту града Ужица.

Градски штаб за ванредне ситуације донео је следеће

З А К Љ У Ч К Е

1.Наставити са свим планираним активностима, уз поштовање мера безбедности ради заштите лица која су ангажована на гашењу пожара.

2.Наставити са свакодневном координацијом свих ангажованих субјеката на гашењу пожара и одмах по уочавању потенцијалног проблема обавестити надлежне службе како би се исти благовремено решио.

3. У Стручно-оперативни тим неопходно је укључити по једног представника сваког оснивача РЦ „Дубоко“ ради непосредне координације и комуникације у спровођењу потребних мера на гашењу пожара и размене неопходних информација о стању и потребама.

КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
Градоначелница
др Јелена Раковић Радивојевић

Град Ужице