Оглас о продаји теретног возила

215

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
Мала превија 22А, Ужице
tel. 031/525-061, 525-062
e-mail: office@duboko.rs

На основу одлуке Надзорног одбора број 30/4 од 16.06.2023. године, ЈКП “Дубоко“ Ужице расписује

О Г Л А С

о продаји теретног возила путем прикупљања најповољнијих понуда

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ:Теретно возило IVECO STALIS регистарске ознаке : UE049-MC
– Година производње: 2012.
– Марка: IVECO
– Модел: STRALIS D260S36Y-P
– Број шасије: WJME2NPH40C252562
– Број мотора: F2BE3681AS005130703
– Снага мотора: 265
– Погонско гориво: EVRO DIZEL
– Број места за седење: 3
– Број осовина: 3
– Запремина мотора: 7790
– Маса: 9800
– Носивост: 16200
– Највећа дозвољена маса: 26000
– Датум прве регистрације: 11.09.2012.
– Регистрован до: није регистрован
– Продајна вредност: 1.800.000,00 динара

Право учешћа у овој продаји имају искључиво правна лица.
Понуде доставити у затвореној коверти, најкасније до 09. октобра 2023. године до 15,00 часова, са назнаком: Понуда за IVECO STRALIS – не отварати.
Понуђени износ треба да буде без пореза.
Избор најповољније понуде обавиће се 12. октобра 2023. године у 11,00 часова у седишту ЈКП “Дубоко” Ужице, Мала превија 22А.
У случају да понуђене цене буду испод продајне вредности, ЈКП “Дубоко” Ужице има право да одустане од продаје односно да не изврши избор између достављених понуда.
Изабрани понуђач је дужан да изврши уплату у року од 7 дана од наредног дана од дана евидентирања фактуре на порталу Министарства финансија Републике Србије а потом преузме теретно возило.
Теретно возило се продаје у виђеном стању у седишту предузећа, Mала превија 22A и може се погледати сваког радног дана (понедељак-субота од 07,00 до 15,00 часова).

За све информације контакт особа је Горан Филиповић (телефон: 031/525-061, 525-062).