Оглас о продаји радне машине

298

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
Мала превија 22А, Ужице
tel. 031/525-061, 525-062
e-mail: office@duboko.rs

На основу одлуке Надзорног одбора број 30/4 од 16.06.2023. године, ЈКП “Дубоко“ Ужице расписује

О Г Л А С

о продаји радне машине путем прикупљања најповољнијих понуда

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ: Радна машина JCB
– Година производње: 2013.
– Марка: JCB
– Модел: 4CX 14H4WM
– Број шасије: JCB4CX4WP02110815
– Број мотора: SH32040640U0872713
– Снага мотора: 81
– Погонско гориво: EVRO DIZEL
– Број места за седење: 1
– Број осовина: 2
– Запремина мотора: 4400
– Маса: 8000
– Највећа дозвољена маса: 8000
– Датум прве регистрације: 16.08.2013.
– Регистрован до: није регистрован
– Продајна вредност: 3.100.000,00 динара

Право учешћа у овој продаји имају искључиво правна лица.
Понуде доставити у затвореној коверти, најкасније до 09. октобра 2023. године до 15,00 часова, са назнаком: Понуда за JCB – не отварати.
Понуђени износ треба да буде без пореза.
Избор најповољније понуде обавиће се 12. октобра 2023. године у 14,00 часова у седишту ЈКП “Дубоко” Ужице, Мала превија 22А.
У случају да понуђене цене буду испод продајне вредности, ЈКП “Дубоко” Ужице има право да одустане од продаје односно да не изврши избор између достављених понуда.
Изабрани понуђач је дужан да изврши уплату у року од 7 дана од наредног дана од дана евидентирања фактуре на порталу Министарства финансија Републике Србије а потом преузме теретно возило.
Теретно возило се продаје у виђеном стању у седишту предузећа, Mала превија 22A и може се погледати сваког радног дана (понедељак-субота од 07,00 до 15,00 часова).

За све информације контакт особа је Горан Филиповић (телефон: 031/525-061, 525-062).