Када и где се одлаже кабасти отпад из домаћинства

58

Локације за одлагање кабастог отпада у градским и сеоским месним заједницама града Ужица