ЈАВНИ ПОЗИВ за исказивање заинтересованости за ангажовање лица за потребе имплементације пројекта “Bulky waste less (BWL)”

702

Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице оглашава јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица ван радног односа за потребе имплементације прекограничног пројекта “Успостављање система управљања кабастим отпадом на територији градова Ужица и Тузле – Bulky waste less (BWL)”, за који су у оквиру ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина за период од 2014. до 2020. године, заједнички аплицирали ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице са територије Србије и ЈКП “Комуналац” и Центар за екологију и енергију из Тузле са територије Босне и Херцеговине.

Предметни јавни позив се односи на исказивање заинтересованости за ангажовање лица за следеће позиције:

– менаџер пројекта – 1 извршилац
– менаџер за набавке – 1 извршилац

Пријаве се подносе у року од 5 радних дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници ЈКП “Дубоко” Ужице (https://duboko.rs/).
Благовременим ће се сматрати пријаве пристигле на адресу ЈКП “Дубоко” до последњег дана наведеног рока, односно до 8. децембра 2020. године у 15:00 часова. Пријаве примљене након овог рока неће бити разматране.

Јавни позив за исказивање заинтересованости за ангажовање лица за потребе имплементације пројекта BWL можете преузети ОВДЕ.

РОКОВИ И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА КОЈИМА СЕ ИЗРАЖАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ЗА АНГАЖМАН:
Заинтересовани кандидати се позивају да доставе своје пријаве у форми пропратног писма са биографијом на српском језику. У пријави је потребно назначити на коју позицију се кандидат пријављује.