Мобилно постројење, решење за проблем депонијских вода

328

Мобилно пилот постројење за пречишћавање процедних депонијских вода пуштено је у пробни рад са намером да се утврди да ли је та технологија одговарајућа за решење проблема отпадних вода које настају у Регионалном центру за управљање отпадом “Дубоко”.
Презентацији опреме која је приређена у Едукативном центру “Дубоког” присуствовали су и представници осталих регионалних центара за управљање отпадом, јер у овом моменту нигде у Србији не постоји адекватна опрема за решење проблема процедних вода.
Према речима директора ЈКП “Дубоко” Момира Миловановића, урађени су неопходни пројекти и сада је ово предузеће у фази проналажења најбоље технологије.
– Желимо да пуштањем овог постројења у пробни рад видимо да ли задовољава наше потребе и да ли се употребом овакве технологије у потпуности затвара круг и решава проблем депонијских вода. Урадићемо анализу воде која прође кроз постројење у Заводу за јавно здравље Ужице и у Београду, након чега ћемо имати прецизне податке. Требало би да вода буде таквог квалитета да се након пречишћавања врати у реципијент или користи као техничка. Ми имамо урађене пројекте али и обезбеђена средства кроз кредит Светске банке у сарадњи са Министарством заштите животне средине за постројење за пречишћавање депонијских вода и постројење за механичко-биолошки третман отпада и све то планирамо да овде инсталирамо у наредном периоду. Зато нам је сада важно да кроз пробни рад таквих постројења испитамо да ли задовољавају наше потребе и не само у смислу саме опреме, већ и каснијег одржавања и коштања.
Коста Гавриловић из компаније “Petroprocess” из Београда истиче да ова опрема служи за то да се процедна вода од кишнице и свих осталих флуида који постоје у депонији пречисти и направи вода која може да се пусти у реципијент или користи у друге сврхе у складу са очувањем животне средине и окружења око депоније.
– Нажалост још увек ниједна депонија у Србији нема решење за процедне воде, а овај уређај нуди то решење. Свако постројење прави с епо поруџбини, односно према захтевима и у завинсости од потребе може прерадити од 35 метара кубних воде колики је капацитет депоније “Дубоко” до чак 300 кубика. Самим тим и вредност инвестиције креће се од 150 до 400 хиљада евра у зависности од тога шта је све укључено.
Укупна вредност пројекта који се односи на набавку постројења за прераду процедних вода и изградњу постројења за механичко-билошки третман отпада процењена је на око 600 хиљада евра и према очекивањима ова инвестиција у ЈКП “Дубоко” биће уз подршку Светске банке и Министарства заштите животне средине реализована до краја године.

Град Ужице