Именован нови Надзорни одбор ЈКП “Дубоко” Ужице

249

Решењем Скупштине града Ужица (I број: 023-98/23) од 29. фебруара 2024. године именован је нови Надзорни одбор нашег предузећа, чији је председник дипломирани саобраћајни инжењер Саша Мисаиловић (представник Града Ужица), а чланови дипломирани економиста Радојица Вуловић (представник Града Чачка) и дипломирани економиста Славенко Миликић (представник запослених).
Мандат Надзорног одбора траје четири године, а прва седница у новом сазиву одржана је 22. марта.
Претходни сазив Надзорног одбора чинили су председник Радосав Јовановић (представник града Ужица) и чланови Александар Терзић (представник града Чачка) и Слободан Богосављевић (представник запослених).