ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ УЖИЦА

Арсенија Чарнојевића 2

Сметлиште на падини испод пута

Арсенија Чарнојевића 8

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 13

Контејнери

Арсенија Чарнојевића 13 - Поток

Корито потока са обе стране пута загађено смећем

Арсенија Чарнојевића 17a

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 17а - Трафо станица

Простор око трафо станице угрожен отпадом

Арсенија Чарнојевића 28

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 33

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 43

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 43 - Шума

Сметлиште у шуми иза контејнера и код дечијег игралишта у шуми

Арсенија Чарнојевића 45

Дивља депонија свих врста отпада. Корито потока комплет затрпано, угрожена трафо стaница приликом падавина

Арсенија Чарнојевића 82

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 94

Контејнер

Арсенија Чарнојевића 94 - Шума

Сметлиште у шуми иза контејнера

Арчибалда Патона 3

Шумарак између кућа у А. Патона и улице Ж. Брајана угрожен отпадом и сметлиштем

Бате Живојиновића - Испод гробља

Контејнер

Бате Живојиновића - Поток

Корито потока у дужини од неколико стотина метара угрожено отпадом

Бранка Поповића 30

Сметлиште и ауто отпад крај потока

Војвођанска 1

Контејнер

Војвођанска 2б

Контејнери

Војвођанска 15

Контејнер

Војвођанска 51

Контејнер

Војвођанска 63

Контејнери

Војвођанска 76а

Сметлиште испод пута

Војвођанска 77

Контејнер

Војвођанска 80

Локација шуме угрожена отпадом

Војвођанска 83б

Контејнер

Војвођанска 85a

Контејнер

Добриле Петронијевић 1

Локација иза зграда и поток угрожени смећем

др Зорана Герзића 5

Мање сметлиште на приватном поседу

др Зорана Герзића 12

Разне врсте отпада на приватном поседу

др Зорана Герзића 25 - Шума

Шума на крају улице и од почетка шумског пута угрожена отпадом

Жеље Ђурића 13

Контејнери

Жупана Брајана 33а

Контејнер

Жупана Брајана 10

Сметлиште на месту санираног клизишта

Жупана Брајана 24

Јаруга поред пута угрожена отпадом

Жупана Брајана 31

Простор поред пута угрожен отпадом

Жупана Брајана 33а - Плато иза ТЦ

Плато иза трансфер станице претворен у место одакле се кипује отпад и формира дивља депонија

Жупана Брајана 33б

Контејнер

Жупана Брајана 33б - Плато

Иза платоа поред пута и контејнера формирано сметлиште

Жупана Брајана 45

Контејнер

Жупана Брајана 47

Контејнери

Јосифа Панчића 2

Контејнер

Јосифа Панчића 7

Контејнер

Јосифа Панчића 13

Отпад дуж саобраћајнице

Јосифа Панчића 15

Локација поред игралишта угрожена отпадом

Јосифа Панчића 23

Контејнер

Јосифа Панчића 25

Сметлиште разних врста отпада

Јосифа Панчића 33

Контејнер

Јосифа Панчића 33b

Контејнер

Јосифа Панчића 35

Дивља депонија

Јосифа Панчића 37

Контејнер

Краља Милутина 23

Контејнер

Краља Милутина 23 - шума

Депонија на падини иза контејнера у шуми

Курсулина 10

Контејнери

Курска 4

Шума поред улице угрожена отпадом

Курска 6

Контејнер

Лазовина 22

Контејнер

Лазовина 30

Простор између ливаде и улице, око контејнера, угрожен сметлиштем и отпадом разних врста

Марин брег 1

Дивља депонија на раскрсници Жупана Брајана и Филипа Вишњића, отпад се баца са платоа испод дечијег игралишта

Марин брег 2

Депонија свих врста отпада у шуми испод пута Филипа Вишњића

Мире Алечковић 2

Контејнер

Немањина 5

Контејнер

Немањина 40

Контејнери

Немањина 51

Контејнери

Немањина 76

Контејнери

Немањина 76a

Контејнери

Немањина 76a - Поток

Корито потока пуно смећа

Немањина 88

Контејнер

Немањина 105

Контејнери

Немањина 125

Контејнери

Немањина 128

Локација између Немањине и Курске угрожена отпадом

Немањина 133

Контејнер

Немањина 144

Контејнери

Немањина 150

Контејнери

Немањина 158

Контејнери

Немањина 198

Контејнери

Немањина 255

Контејнер

Немањина 267

Контејнер

Немањина 271

Контејнер

Николе Пашића 58

Контејнери

Николе Пашића 60

Контејнери

Николе Тесле 2

Контејнери

Николе Тесле 4

Сметлиште поред контејнера и у шуми

Николе Тесле 6

Контејнери

Николе Тесле 27

Контејнер

Николе Тесле 39

Контејнер

Николе Тесле 39

Контејнер

Николе Тесле 69

Контејнер

Николе Тесле 77

Контејнери

Николе Тесле 89

Контејнер

Николе Тесле 95

Контејнер

Николе Тесле 97

Контејнер

Олге Ђуровић 46

Контејнер

Олге Ђуровић 56а

Контејнер

Олге Ђуровић 58

Отпад испод пута

Олге Ђуровић 58б

Дивља депонија свих врста отпада

Олге Ђуровић 72 - Поток

Сметлиште у кориту потока и шуми кроз коју протиче

Олге Ђуровић 76

Контејнер

Олге Ђуровић 76а

Простор иза контејнера угрожен отпадом

Олге Ђуровић 79

Контејнер

Олге Ђуровић 87а

Контејнер

Олге Ђуровић 89а

Контејнер

Ратарска 2

Контејнери

Ратарска 17

Контејнери

Ратарска 19

Контејнери

Ратарска 27

Контејнери

Ратарска 45

Контејнери

Ратарска 66

Контејнери

Ратарска 67

Контејнери

Ратарска 89

Контејнери

Ратарска 120

Контејнери

Ратарска 122

Контејнер

Ратарска 131

Корито потока угрожено смећем

Ратарска 133

Контејнери

Ратарска 145

Депонија и ауто опад крај и око потока

Романијска 157

Контејнер

Сарића Осоје бб - Шума

Сметлишта у шуми и отпад дуж пута

Сарића Осоје 55

Отпад поред пута у дужини од неколико стотина метара

Солунска 1

Контејнери

Солунска 10а

Контејнери

Царинска 6

Контејнер

Царинска 9

Контејнер

Царинска 24

Контејнер

Царинска 27

Контејнер

Царинска 30a

Контејнери

Царинска 34

Контејнери

Царинска 35

Контејнер

Царинска 59а

Дивља депонија, отпад се баца на више места у корито потока