ЛОКАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ БЕЛА ЗЕМЉА

Алено брдо 1

Контејнер

Алено брдо 17

Контејнер

Алено брдо 17a

Зелени отпад, као и друге врсте опада

Алено брдо 20

Контејнер

Васка Попе 3

Контејнер

Васка Попе 5

Ауто отпад

Васка Попе 8

Депонија грађевинског отпада

Васка Попе 10

Контејнер

Васка Попе 35

Смеће дуж пута

Васка Попе 39

Контејнер

Васка Попе 43

Контејнер

Војводе Путника 26

Контејнер

Златиборска 66

Контејнер

Златиборска 10

Смеће на широј локацији око и иза аутобуског стајалишта.

Јоакима Вујића 17

Контејнери

Јоакима Вујића 17 - Игралиште

Простор игралишта угрожен отпадом

Кнеза Лазара 1

Контејнер

Колубарска бб

Контејнер

Краља Петра I 2

Контејнер

Краља Петра I 4

Контејнери

Краља Петра I 12

Контејнер

Краља Петра I 16

Контејнер

Краља Петра I 16a

Контејнер

Крњевина 9

Контејнер

Крњевина 11 - Шума

Сметлиште у шуми поред пута

Крњевина 41

Ауто отпад

Крњевина 96

Контејнери

Крњевина 154

Контејнер

Миладина Пећинара 25

Контејнер

Оливере Марковић 11

Сметлиште и смеће у шуми поред пута

Савска 1

Разне врсте отпада крај пута

Стари пут бб 1

Разне врсте отпада дуж старог пута за Ужице

Стари пут бб 2

Низ сметлишта разних врста отпада дуж читавог старог пута ка каменолому

Стари пут бб - Споменик

Простор око споменика и магистрала од споменика до бензинске станице угрожени вечим количинама смећа

Стари пут 1

Контејнер

Стари пут 1 - Бензинска станица

Контејнери

Стари пут 3a

Грађевински отпад

Стари пут 3в

Грађевински отпад

Стари пут 13

Контејнер

Стари пут 35

Контејнер

Стари пут 54

Контејнери

Стари пут 70

Контејнери

Стари пут 70a

Простор око споменика угрожен отпадом

Стари пут 90 - Пошта

Контејнери

Стари пут 92

Контејнери

Стари пут 92 - Игралиште

Простор игралишта угрожен отпадом и изливеном канализацијом

Стари пут 94

Контејнер

Стари пут 105

Контејнер

Стари пут 111

Контејнер

Стари пут 111 - Шума

Смеће у шуми испод пута

Стари пут 121

Контејнер

Стари пут 210

Контејнери

Стари пут 222

Контејнери

Стари пут 244

Контејнери

Стари пут 256

Контејнери

Стари пут 390

Плато и зеленило између магистрале и пута угрожени смећем

Стари пут 398

Контејнер