Систем функционисања
ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Стање у управљању отпадом до отварања нове Регионалне санитарне депоније "Дубоко" Ужице (од 5. новембра 2012. године Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице) у свим локалним самоуправама, учесницама Пројекта Дубоко, носило је заоставштину прошлих времена, када се овом питању није придавао велики значај.

Активности локалних јавних предузећа су се сводиле на прикупљање отпада и директно депоновање на локације које су имале негативан утицај на животну околину. Често су такве локације биле поред водeних токова, ширећи загађење чак и на области километрима удаљеним од таквих локација.

Од грађанства и компанија није захтевано икакво залагање по питању селекције отпада, тако да су значајни ресурси, који могу да се добију рециклажом, заувек изгубљени у процесу распадања на несанитарним депонијама и сметлиштима.

Свест грађана о управљању отпадом у току двадесетог века у нашој земљи била је на ниском нивоу, тако да je поред званичних депонија, у нашем крају постојало на стотине дивљих депонија и сметлишта.

Пројекат Дубоко чини нова, регионална санитарна депонија, која задовољава стандарде и Републике Србије и Европске Уније. У састав предузећа улази и 8 трансфер станица, за сваку од локалних самоуправа, осим Ужица, са чије територије ће се отпад довозити директно на депонију.Шта су трансфер станице?

Трансфер станица служи за пријем отпада, али на далеко контролисанији начин од оног на старим депонијама. Најбитније, отпад се не задржава трајно или у дужем периоду, већ се само припрема за даљи транспорт до санитарне депоније у Дубоком. Прописи око управљања отпадом и смањење утицаја на околину, важе за трансфер станицу баш као и за нову депонију.

Од трансфер станица, отпад се одвози у великим контејнерима камионима са приколицом, уз поштовање свих прописа у превозу таквих материјала.Шта је Центар за секундарну селекцију?

По приспећу отпада на депонију, проверава се могућност постојања штетних и /или опасних материја, а затим се он упућује у Центар за секундарну селекцију. Циљ рада овог центра је да се машинским и ручним путем издвоји штво више рециклажног материјала, који је сировинска база за многе индустријске гране или производњу електричне и топлотне енергије, како би што мања количина била директно депонована на телу депоније.

 

Шта је тело депоније?

Стари начин одлагања је подразумевао да се на одређеној локацији одлаже отпад, без икакве контроле. Додир отпада за подлогом од земље био је директан, баш као и у случају атмосферских падавина које су се, пролазећи кроз отпадни материјал, претварале у загађене и отровне отпадне воде.

На телу регионалне депоније у Дубоком отпад се одлагаже на еколошки сигуран начин. Да би се спречио негативни утицај на околину и земљиште, први слојеви тела депоније су посебно дизајнирани и обложени заштитним и дренажним материјалима. Циљ је да се одлагање врши на што мањој површини, са заштитним дневним слојевима преко одложеног отпада и финалним слојем за сваку ћелију. Ћелија је одређених димензија, површине 9 х 9 метара, а на њој свакодневно ради компактор, који својом тежином и специјалним точковима са шиљцима, компресује и уситњава фракције одложеног отпада.

Све атмосферске воде, које уђу у тело депоније, прикупљају се и пречишћавају.

Ови поступци у управљању прикупљања, разврставања и одлагања смећа чине свакодневну активност предузећа Регионалне санитарне депоније "Дубоко". Циљ је очигледан - пружити што бољу и квалитетнију услугу у управљању отпадом како би будућа поколења живела у што здравијој животној средини.

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 55 гостију на мрежи