Делатност предузећа
ПДФ Штампа Ел. пошта

 

ЈКП “Дубоко” Ужице, задужено за изградњу и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом, преузима сав комунални отпад из девет локалних самоуправа, а ради се о првом пројекту у нашој земљи који се, уз подршку Владе Србије и Европске уније, реализује после усвајања националне стратегије управљања комуналним отпадом.

Капацитети овог предузећа омогућавају еколошки поуздано сакупљање, транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km2 обухвата 335 насеља са 350.000 становника.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП “Биоктош”, и нису конкуренција ЈКП “Дубоко” Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом.

Систем примарне селекције, који  директно утиче на ефективност и ефикасност Центра за секундарну селекцију. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности у финансијском и организационом смислу.

Осим овога, циљ новог система управљања отпадом је да се комплетна Регија Дубоко покрије систематским и организованим прикупљањем отпада.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010 од 31.08.2010. извршила промену шифре делатности са 90000 на 3821.

 

На основу чланова 59., 60. и 70. Закона о управљању отпадом и члана 192. Закона о општем јавном поступку, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине донело је решење о издавању дозволе ЈКП “Дубоко” Ужице за транспорт неопасног отпада (папирна, картонска, пластична и стаклена амбалажа, папир и картон, стакло, биоразградиви кухињски отпад из ресторана, пластика, метали, биодеградабилни отпад, отпад са пијаца, остаци од чишћења улица) на територији Републике Србије.

Ова дозвола уписана је у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом под редним бројем 1.045.


Текући рачуни Предузећа:

- 355-1083889-95 Војвођанска банка ад. Нови Сад

- 160-256157-39 Banca Intesa

- 200-2854960101010-43 Банка Поштанска штедионица ад. Београд


 

Уговор о оснивању ЈКП Дубоко Ужице можете преузети овде

Анекс I Уговора о оснивању ЈКП Дубоко Ужице можете преузети овде

Статут ЈКП Дубоко Ужице можете преузети овде

Колективни уговор ЈКП Дубоко Ужице можете преузети овде

 


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке можете преузети овде


План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2014. можете преузети овде


План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2015. можете преузети овде

 

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2016. можете преузети овде

 

План набавки ЈКП Дубоко Ужице за 2017. можете преузети овде

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 53 гостију на мрежи