Јавне набавке
ПДФ Штампа Ел. пошта

Назив набавке: ЈНMВ 24/2017: Услуге осигурања за 2018. годину

Ознака из општег речника набавке: 6651000 - услуге осигурања

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 14.11.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 22/2017 : Набавка гума за возни парк

Ознака из општег речника набавке: 34351100- Гуме за аутомобиле; 34352100 - Гуме за камионе

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 10.10.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 21/2017 : Набавка сепараторa за уље

Ознака из општег речника набавке: 42913000 - филтери за уље, бензин и довод ваздуха.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 06.10. 2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 20/2017 : "Набавка аброл контејнера са отвореним кровом запремине 30 м³

Ознака из општег речника набавке: 44613400 - Складишни контејнери

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 21.09.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ19/2017: Резервни делови у центру за селекцију у 5 партија:

Партија 1 - Ваљци

Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМРТЕСН

Партија 3 – Редуктори

Партија 4 – Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN

Партија 5 – Резервни делови за пресу Рико-екос S-60 KV

Ознака из општег речника набавке: 34913000 - Разни резервни делови

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 14.09.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања 1 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору  партија 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору партија 2 можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 18/2017 : Услуге одржавања електро мреже

Ознака из општег речника набавке: 50000000 - услуге одржавања и поправки

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 13.09.2017 године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 16/2017 : Набавка опреме за третман отпадних и санитарних вода (сепаратор уља, биолошки пречистач) у 2 партије:

Партија 1: Сепаратор уља

Партија 2: Биолошки пречистач отпадних вода

Ознака из општег речника набавке: 42913000 - филтери за уље, бензин и довод ваздуха; 42912330 - апарати за пречишћавање воде.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.09.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Измену конкурсне документације можете преузети овде

Продужетак рока  овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о oбустави поступка  можете преузети овде

 

 

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 17/2017 : Набавка потрошног материјала у центру за селекцију

Ознака из општег речника набавке: 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 07.09.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 06/2017  : "Oдржавање основних средстава  депоновања и транспорта у 9 партија:

Партија 1 Сервис камион Mercedes

Партија 2 Сервис камиона Iveko

Партија 3 Сервис путнички аутомобили Шкода

Партија 4 Сервис путнички аутомобили Дачија

Партија 5 Сервис компактор

Партија 6 Сервис комбинована грађевинска машина

Партија 7 Сервис булдозера

Партија 8 Сервис приколица камионских

Партија 9 Услуге хидраулике

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 29.08.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о oбустави поступка  можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

 

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 14/2017 : Вулканизирање траке и монтажа гумених транспортера

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 17.08.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одговоре на питања 1 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 13/2017 : Гумене траке за транспортере

Ознака из општег речника набавке: 44425300 - Гумене траке

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 11.08.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одговоре на питања 1 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 15/2017 : Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја за ЈКП"Дубоко"Ужице за 2017. годину

Ознака из општег речника набавке: 79212300- Услуге обавезне ревизије

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 09.08.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 05/2017 : Резервни делови за возни парк у више партија:

Партија 1 Резeрвни делови камион Mercedes

Партија 2 Резервни делови камиони Iveco

Партија 3 Резервни делови камион ФАП

Партија 4 Резервни делови путнички аутомoбили

Партија 5 Резервни делови утоваривач VOLVO

Партија 6 Резервни делови трактор Белорус

Партија 7 Резервни делови механичка лопата BOB CAT

Партија 8 Резeрвни делови виљушкари CESAB DRAGO

Партија 9 Резервни делови приколице камионске

Партија 10 Резервни делови приколица тракторска

Партија 11 Резервни делови компактор BOMAG

Партија 12 Резервни делови булдозер SHANTUI SD13

Партија 13 Резервни делови комбинована грађевинска машина JCB

Партија 14 Хидраулични разводници, вентили, пумпе, клипови, филтери

Партија 15 Акумулатори

Ознака из општег речника набавке: 34330000 - Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 26.06.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одговоре на питања 2 можете преузети овде

Одговоре на питања 3 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 12/2017 : Набавка личних заштитних средстава

Ознака из општег речника набавке: 18110000 - радна одећа; 18143000 - заштитна опрема

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 21.06.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 11/2017 : Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора масти и уља, контрола и чишћење канала и испирање

Партија 1: Пражњење септичке јаме и сабирног шахта

Партија 2: Пражњење и чишћење сепаратора масти и уља.

Ознака из општег речника набавке: 90440000 - Услуге чишћења септичких јама

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 13.06.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одговоре на питања 2 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору 2 можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 10/2017 : Услуге физичко техничкe заштите

Ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 31.05.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Измену конкурсне документације можете преузети овде

Продужетак рока  овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 09/2017 "Контрола мерења инклинометара"

Ознака из општег речника набавке: 71351910 - Геолошке услуге

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 04.05.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Измену конкурсне документације можете преузети овде

Продужетак рока  овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНВВ 04/2017 "Коришћење грађевинских машина на Телу депоније":

Партија 1 - Камион кипер

Партија 2 - Багер гусеничар

Ознака из општег речника набавке: 45520000 - Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 26.04.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору  за партију 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору  за партију 2 можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНМВ 08/2017 "Потрошни материјал - депоновање":

Партија 1 - Камени материјал - тампон -  0 - 63 mm

Партија 2 - Камено - земљани материјал - јаловина

Партија 3 - Гранулисани шљунак

Ознака из општег речника набавке: 14210000 - Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 24.04.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНМВ 07/2017 "Одржавање опреме у центру за селекцију у више партија:

Партија 1 - Сервисирање електромотора

Партија 2 - Сервисирање компресора

Партија 3 - Сервисирање котла на пелет

Партија 4 - Сервисирање машине за прање

Партија 5 - Одржавање роло врата и алуминијумске столарије"

Ознака из општег речника набавке: 50531100 - Услуге одржавања и поправки котлова; 50531300 - Услуге одржавања и поправки компресора; 50532100 - Услуге одржавања и поправки електромотора

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 07.03.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговор на питање заинтересованог лица можете преузети овде

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНМВ 04/2017 "Набавка електричне енергије"

Ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 08.02.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о поништењу Одлуке о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 03/2017 "Коришћење грађевинских машина на Телу депоније"

Ознака из општег речника набавке: 45520000 - Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 03.02.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНМВ 06/2017 "Услуге вршења мониторинга за ЈКП "Дубоко" Ужице у 2 партије":

Партија 1: Мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, мониторинг емисије гасова из котларнице, квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг земљишта, буке на годишњем нивоу и израда годишњег извештаја о стању животне средине на депонији

Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова

Ознака из општег речника набавке: 90731400 - Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха, 90732000 - Услуге у вези са загађењем земљишта, 90733000 - Услуге у вези са загађењем воде

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 02.02.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНМВ 05/2017 "Набавка жице за балирање"

Ознака из општег речника набавке: 4433300 - Жица

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 01.02.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 02/2017 "Израда пројекта раздвајања и одвођења атмосферских вода са манипулативно опслужног платоа и интерне саобраћајнице и система за препумпавање воде из таложне лагуне и орошавање тела депоније"

Ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 01.02.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Напомена: Обилазак локације (Ужице, Дубоко бб) за потенцијалне понуђаче предвиђен је за петак, 24. фебруар 2017. у 12 часова. Контакт особа је Иван Ђокић, тел 064 84 84 533

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 03/2017 "Набавка уља, мазива и аутокозметике"

Ознака из општег речника набавке: 09211100 - Моторна уља, 24951100 - Мазива

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 30.01.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 01/2017: Гориво и адитиви

Ознака из општег речника набавке: 09000000 - Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије

Врста поступка: отворени поступак

Датум објављивања: 27.01.2017. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 02/2017 "Набавка средстава за хигијену"

Ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.01.2017.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 01/2017 "Превоз запослених"

Ознака из општег речника набавке: 60170000 - Најам возила за превоз путника

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.01.2017

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 30/2016: Репрезентација - новогодишњи пакетићи"

Ознака из општег речника набавке:15800000 - Разни прехрамбени производи; 15842000 - Чоколаде и слаткиши.

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 14.12.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 29/2016: Услуге осигурања за 2017. годину

Ознака из општег речника набавке: 6651000 - услуге осигурања

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 18.11.2016, године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 28/2016 : Постављање ограде комлекса депоније Дубоко

Ознака из општег речника набавке: 45342000 -  Постављање ограде

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 02.11.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Измену конкурсне документације можете преузети овде

Продужетак рока  овдe

Питања и одговоре можете преузети овде  овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 27/2016 : Oдржавање опреме депоновања и сервисирање хидраулике:

Партија 1: Сервис камион Мерцедес

Партија 2: Сервис компактор

Партија 3: Сервис приколица камионских

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 24.10.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 26/2016 : Набавка гума за возни парк

Ознака из општег речника набавке: 34351100- Гуме за аутомобиле; 34352100 - Гуме за камионе

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.10.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 25/2016 :Oдржавање опреме депоновања и сервисирање хидраулике:

Партија 1: Сервис камион Мерцедес

Партија 2: Сервис камиона Ивеко

Партија 3: Сервис компактор

Партија 4: Сервис булдозера

Партија 5: Сервис приколица камионских

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 30.09.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о oбустави поступка можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

 

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 24/2016 : Набавка доставног возила

Ознака из општег речника набавке:

34136000 - VAN“ возила.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 16.09.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 23/2016 : Услуге одржавања електро мреже

Ознака из општег речника набавке: 50000000 - услуге одржавања и поправки

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 15.09.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 22/2016 : Набавка потрошног материјала у центру за селекцију

Ознака из општег речника набавке: 31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 06.09.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 21/2016 : Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја за ЈКП"Дубоко"Ужице за 2016. годину

Ознака из општег речника набавке: 79212300- Услуге обавезне ревизије

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 02.09.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 06/2016: Резервни делови у центру за селекцију у 6 партија:

Партија 1 - Ваљци

Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМРТЕСН

Партија 3 – Редуктори

Партија 4 – Фрекфентни регулатор

Партија 5 – Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN

Партија 6 – Резервни делови за пресу Рико-екос S-60 KV

Ознака из општег речника набавке: 34913000 - Разни резервни делови

Врста поступка: отворени поступак

Датум објављивања: 01.09.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о oбустави поступка можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

 

 

 

Назив набавке: ЈНВВ 05/2016: Коришћење грађевинских машина на телу депоније - камион кипер

Ознака из општег речника набавке: 45520000 - Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Врста поступка: отворени поступак

Датум објављивања: 25.08.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 19/2016 : Вулканизирање траке и монтажа гумених транспортера

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 22.08.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 20/2016 : Набавка компјутерске опреме

Ознака из општег речника набавке: 30230000 - рачунарска опрема

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 16.08.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Измена и допуна конкурсне документацију можете преузети овдe

Продужетак рока за отварање понуда овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 18/2016  : "Oдржавање опреме депоновања и сервисирања хидраулике:

Партија 1 Сервис камион Mercedes

Партија 2 Сервис камиона Iveko

Партија 3 Сервис путнички аутомобили Шкода

Партија 4 Сервис компактор

Партија 5 Сервис комбинована грађевинска машина

Партија 6 Сервис булдозера

Партија 7 Сервис приколица камионских

Партија 8 Услуге хидраулике

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 15.08.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о oбустави поступка можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 17/2016 : Вулканизирање гума

Ознака из општег речника набавке: 50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему;

50116500 - ислуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање.

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.08.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 16/2016 : Гумене траке за транспортере

Ознака из општег речника набавке: 44425300 - Гумене траке

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.08.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 04/2016 : Геодетске услуге

Ознака из општег речника набавке: 71250000- Архитектонске ,геодетске услуге

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 08.07.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања 1 можете преузети овде

Одговоре на питања 2 можете преузети овде

Одговоре на питања 3 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права овде

Одлуку о додели уговора 2 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 03/2016 : Резервни делови за возни парк у више партија:

Партија 1 Резeрвни делови камион Mercedes

Партија 2 Резервни делови камиони Iveco

Партија 3 Резервни делови камион ФАП

Партија 4 Резервни делови путнички аутомoбили

Партија 5 Резервни делови утоваривач VOLVO

Партија 6 Резервни делови трактор Белорус

Партија 7 Резервни делови механичка лопата BOB CAT

Партија 8 Резeрвни делови виљушкари CESAB DRAGO

Партија 9 Резервни делови приколице камионске

Партија 10 Резервни делови приколица тракторска

Партија 11 Резервни делови компактор BOMAG

Партија 12 Резервни делови булдозер SHANTUI SD13

Партија 13 Резервни делови комбинована грађевинска машина JCB

Партија 14 Хидраулични разводници, вентили, пумпе, клипови, филтери

Партија 15 Акумулатори

Ознака из општег речника набавке: 34330000 - Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 17.06.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања 1 можете преузети овде

Одговоре на питања 2 можете преузети овде

Одговоре на питања 3 можете преузети овде

Одговоре на питања 4 можете преузети овде

Одговоре на питања 5 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору за партију 1,4 и 15 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору за партију 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14 можете преузети овде

 

INVITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

CONSTRUCTIONS SUPERVISION TERMS OF REFERENCE - http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/duboko-regional-solid-waste-management-project---phase-2.html

 

Назив набавке: ЈНMВ 15/2016 : Набавка личних заштитних средстава

Ознака из општег речника набавке: 18110000 - радна одећа; 18143000 - заштитна опрема

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 26.05.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања 1 можете преузети овде

Одговоре на питања 2 можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 14/2016 : Услуге физичко техничког обезбеђења

Ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 19.05.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 13/2016 :

Пражњење септичке јаме, сабирне шахте, чишћење сепаратора масти и уља у 2 партије:

Партија 1: Пражњење септичке јаме и сабирног шахта,

Партија 2: Чишћење сепаратора масти  и уља

Ознака из општег речника набавке: 90440000 - Услуге чишћења септичких јама

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 09.05.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 12/2016 : Контролна мерења инклинометара

Ознака из општег речника набавке: 71351910 - Геолошке услуге

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 25.04.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 11/2016 : Машински ископ и затрпавање за цевовод и шахтове

Ознака из општег речника набавке:45112600 - Ископавање и затрпавање

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 21.04.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 10/2016 : Набавка жица за балирање

Ознака из општег речника набавке: 44333000 жица

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 07.03.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 09/2016: Потрошни материјал - депоновање

Партија 1: Камени материјал - тампон 0-63 мм

Партија 2: Камено земљани материјал - јаловина

Ознака из општег речника набавке : 14210000 - шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 03.03.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 08/2016 "Набавка електричне енергије"

Ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија

Врста поступка : Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 11.02.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 07/2016 :“Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у Регионалном центру за управљање отпадом Дубоко, Ужице"

Ознака из општег речника набавке: 90921000 – Услуге дезинфекције и уништења штеточина ; 90923000- Услуге дератизације

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 10.02.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 06/2016 "Радови на поправци и замени моста електронске колске ваге"

Ознака из општег речника набавке: 42923200 - Ваге

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 04.02.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНВВ 02/2016: Коришћење грађевинских машина на телу депоније

Ознака из општег речника набавке: 45520000 - Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 01.02.2016. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНВВ 01/2016 " Горива и адитиви"

Ознака из општег речника набавке: 09000000 - Нафтни деривати, гориво,електрична енергија и др.извори енергије

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 29.01.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре 1 на питања можете преузети овде

Одговоре 2 на питања можете преузети овде

Одговоре 3 на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 05/2016 : Услуге вршења мониторинга за ЈКП"Дубоко"Ужице у 2 партије:

Партија 1: Mониторинг површинских, подземних, отпадних вода, мониторинг емисије гасова из котларнице, квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг земљишта, буке на годишњем нивоу и израда годишњег извештаја о стању животне средине на депонији

Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова, у складу са Законом о јавним набавкама

Ознака из општег речника набавке: 90731400 – Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха; 90732000- Услуге у вези са загађањем земљишта; 90733000 - Услуге у вези са загађањем воде.

Врста поступка : Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 28.01.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Назив набавке: ЈНMВ 03/2016 "Репрезентација у више партија:

Партија 1: Кафа,чај, безалкохолна пића и сродни производи

Партија 2: Угоститељске услуге

Ознака из општег речника набавке: 15860000 Кафа,чај и сродни производи; 15980000 - Безалкохолна пића; 55300000 - Услуге ресторана и послуживања храном

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 20.01.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 04/2016 "Набавка уља, мазива и аутокозметике"

Ознака из општег речника набавке: 09211100 - Моторна уља; 24951100 - Мазива

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 19.01.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 02/2016 "Набавка средстава за хигијену"

Ознака из општег речника набавке: 39830000 - Производи за чишћење

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 15.01.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Измена и допуна конкурсне документацију можете преузети овдe

Продужетак рока за отварање понуда овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 01/2016 "Превоз запослених"

Ознака из општег речника набавке: 60170000 - Најам возила за превоз путника

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 14.01.2016.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 17/2015 Приколице за транспорт аброл контејнера

Ознака из општег речника набавке: 34223300 - Приколице

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 31.12.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 16/2015: Оцена подобности и количина материјала из ископа на депонији ЈКП Дубоко Ужице, за потребе стабилизације дела тела депоније

Ознака из општег речника набавке: 71250000 - Инжењерске услуге

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 25.11.2015 године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Измена и допуна конкурсне документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 23/2015: Коришћење грађевинских машина на телу депоније

Ознака из општег речника набавке: 45520000-Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 10.11.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 22/2015: Услуге осигурања за 2016. годину

Ознака из општег речника набавке: 6651000 - услуге осигурања

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 10.11.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 21/2015: Обнављање АБ плоче колске ваге

Ознака из општег речника набавке: 50000000 - услуге одржавања и поправки

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 02.11.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Одлуку о додели уговора 2 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 20/2015: Потрошни материјал - депоновање у 3 партије:

Партија 1: Бетонске цеви

Партија 2: Гранулисани шљунак

Партија 3: ПЕ цеви

Ознака из општег речника набавке:14210000 - шљунак, песак, дробљени камен и агрегати; 44114220 - бетонске цеви и прибор.

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 09.10.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 15/2015: Резервни делови за возни парк у више партија

Партија 1:Резервни делови утоваривач

Партија 2: Резeрвни делови механичка лопата

Партија 3: Резeрвни делови виљушкар

Партија 4: Резeрвни делови приколица тракторска

Партија 5: Резeрвни делови компактор

Партија 6: Резeрвни делови булдозер

Ознака из општег речника набавке: 34330000- Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 09.10.2015 године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 19/2015: "Набавка гума за возни парк"

Ознака из општег речника набавке: 34351100 - гуме за аутомобиле; 34352100 - гуме за камионе

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 30.09.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 14/2015: Сервисирање возила, вулканизирање гума, вулканизирање трака монтажа гумених транспортера:

Партија 1: Сервис камион Mercedes

Партија 2 Сервис камиона Iveko

Партија 3 Сервис камион FAP аутоподизач

Партија 4 Сервис путнички аутомобили

Партија 5 Сервис компактор

Партија 6 Сервис булдозера

Партија 7 Сервис приколица камионских

Партија 8 Услуга сервисирања ауто електрике

Ознака из општег речника набавке:50100000 - услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему; 50116500 – услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 18.09.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 13/2015 Приколице за транспорт аброл контејнера

Ознака из општег речника набавке: 34223300 - Приколице

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 17.09.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: Oдржавање опреме у центру за селекцију у 9 партија:

Партија 1: Сервисирање хидраната и противпожарних апарата

Партија 2: Сервисирање електромотора

Партија 3: Сервисирање компресора AARIAC CP-HP4

Партија 4: Сервисирање котла на пелет Centrometal EKO-CK P110

Партија 5: Сервисирање рол врата

Партија 6: Услуге одржавања електро мреже

Партија 7: Услуге машинске обраде

Партија 8: Услуге одржавања електронике

Партија 9: Услуге браварских радова

Ознака из општег речника набавке: 50531100 - Услуге одржавања и поправки котлова; 50531300 - Услуге одржавања и поправки компресора; 50532100 - Услуге одржавања и поправки електромотора

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 11.09.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 17/2015 : Ревизија

Ознака из општег речника набавке: 79212300 - Услуге обавезне ревизије

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 02.09.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одговоре на питања можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 16/2015 : Набавка жица за балирање

Ознака из општег речника набавке: 44333000 жица

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 27.08.2015. године

Датум објављивања: 27.08.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 12/2015 : Резервни делови у центру за селекцију у 7 партија:

Партија 1: Ваљци

Партија 2: Резервни делови за рото сито КОМРТЕСН

Партија 3: Редуктори

Партија 4: Фрекфентни регулатори и претварачи напона

Партија 5: Резервни делови за цепач кеса МАТТНIESSEN

Партија 6: Електронска опрема

Партија 7: Резервни делови за пресу Рико-екос S-60KV

Ознака из општег речника набавке: 34913000 - Разни резервни делови

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања: 11.08.2015

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Одговоре на питања 2 можете преузети овде

Одговоре на питања 3 можете преузети овде

Одговоре на питања 4 можете преузети овде

Одговоре на питања 5 можете преузети овде

Одговоре на питања 6 можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

Обавештење о обустави отвореног поступка можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 14/2015 : Набавка потрошног материјала у центру за селекцију

Ознака из општег речника набавке: 31000000 -Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 04.08.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 13/2015 : Oбнављање АБ плоче колске ваге

Ознака из општег речника набавке: 50000000 - услуге одржавања и поправки

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 29.07.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 12/2015 : Гумене траке за транспортере

Ознака из општег речника набавке: 44425300 - Гумене траке за транспортере

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 22.07.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 11/2015 : Радови на поправци геомреже на 4. етажи

Ознака из општег речника набавке: 45520000- Радови на нискоградњи и радови на високоградњи

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 14.07.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 10/2015: Сервисирање возила, вулканизирање гума, вулканизирање трака, монтажа гумених транспортера:

Партија 1 Сервис камион Mercedes

Партија 2 Сервис камиона Iveko

Партија 3 Сервис камион FAP аутоподизач

Партија 4 Сервис путнички аутомобили

Партија 5 Сервис компактор

Партија 6 Сервис комбинована грађевинска машина

Партија 7 Сервис булдозера

Партија 8 Сервис приколица камионских

Партија 9 Услуга сервисирања хидраулике

Партија 10 Услуга сервисирања ауто електрике

Партија 11 Услуга вулканизирања гума

Партија 12 Услуге вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера

Ознака из општег речника набавке: 50100000 – услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему; 50116500 – услуге поправке гума, укључујући монтажу и центрирање

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 03.07.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о обустави отвореног поступка можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 11/2015: Набавка каменог материјала за уградњу на телу депоније

Ознака из општег речника набавке: 14210000 - шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 26.06.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 09/2015 : Извођење радова на асфалтирању приступног пута резервоару за воду

Ознака из општег речника набавке: 45233125 - Радови на изградњи прикључних путева

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 23.06.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 10/2015 : Набавка уља, мазива, антифриза и аутокозметике

Ознака из општег речника набавке: 09211100 - моторна уља; 24951100 - мазива

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 09.06.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овдe

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 08/2015 Резервни делови за возни парк у више партија:

Партија 1: Рез. делови камион Mercedes

Партија 2: Рез. делови камиони Iveco

Партија 3: Рез. делови путнички аутомобили

Партија 4: Рез. делови утоваривач

Партија 5: Рез. делови трактор

Партија 6: Рез. делови механичка лопата

Партија 7: Рез. делови виљушкар

Партија 8: Рез. делови приколице камионске

Партија 9 :Рез. делови приколица тракторска

Партија 10: Рез. делови компактор

Партија 11: Рез. делови булдозер

Партија 12: Хидраулични разводници, вентили, пумпе, клипови, филтери

Партија 13: Акумулатори

Ознака из општег речника набавке: 34330000 -Резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле

Врста поступка: Отворени поступак

Датум објављивања:

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Обавештење о обустави отвореног поступка можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 06/2015: Teхнички преглед изведених објеката у поступку издавања употребне дозволе

Ознака из општег речника набавке: 71240000- Архитектонске,iинжењерске услуге и услуге планирања

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 28.05.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети 2 овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 09/2015 : Набавка личних заштитних средстава

Ознака из општег речника набавке: 18110000 - Радна одећа; 18143000 - Заштитна опрема

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 20.05.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 08/2015 : Услуге физичко техничког обезбеђења

Ознака из општег речника набавке: 79710000 - Услуге обезбеђења

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 20.05.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 07/2015 :"Геодетске услуге"

Ознака из општег речника набавке: 71250000- Архитектонске,техничке и геодетске услуге

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 15.05.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Измену и допуну конкурсне документације можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 07/2015 : Набавка компјутерске опреме

Ознака из општег речника набавке: 30230000 - Рачунарска опрема

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 12.05.2015. године

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 06/2015: Услуге контролних мерења инклинометара

Ознака из општег речника набавке: 71351910 - Геолошке услуге

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 24.04.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 04/2015: Пражњење септичке јаме, сабирне шахте, чишћење сепаратора масти и уља у 2 партије:

Партија 1: Пражњење септичке јаме и сабирног шахта

Партија 2: Чишћење сепаратора масти и уља

Ознака из општег речника набавке:90440000- Услуге чишћења септичких јама

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 06.04.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 05/2015 :“Oдржавање и сервисирање вентилационог и клима система у објектима ЈКП"Дубоко"

Ознака из општег речника набавке: 50000000 - Услуге поправки и одржавања

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 06.04.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 04/2015 : Услуге коришћења багера (гусеничара) на телу депоније

Ознака из општег речника набавке: 45520000 - Изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 03.04.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 03/2015 : "Aдвокатске услуге"

Ознака из општег речника набавке: 79100000 - Правне услуге

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 26.02.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 овде

Измену и допуну конкурсне документације можете преузети овде

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 2 овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Обавештење о  поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 05/2015 : Услуге вршења мониторинга за ЈКП"Дубоко"Ужице у 2 партије:

Партија 1: Mониторинг површинских, подземних, отпадних вода, мониторинг емисије гасова из котларнице, квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг земљишта, буке на годишњем нивоу и израда годишњег извештаја о стању животне средине на депонији

Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова, у складу са Законом о јавним набавкама

Ознака из општег речника набавке: 90731400 – Услуге мониторинга или мерења загађења ваздуха; 90732000- Услуге у вези са загађањем земљишта; 90733000 - Услуге у вези са загађањем воде.

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 25.02.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 03/2015 :"Вршење стручног надзора над израдом Главног пројекта проширења тела депоније у ЈКП Дубоко у Ужицу"

Ознака из општег речника набавке: 79421100 - Услуге надзора пројеката изузев грађевинских радова

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 06.02.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одговоре на питања можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 02/2015 :“Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у Регионалном центру за управљање отпадом Дубоко, Ужице"

Ознака из општег речника набавке: 90921000 – Услуге дезинфекције и уништења штеточина ; 90923000- Услуге дератизације

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 29.01.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 02/2015 "Набавка горива у 2015. години"

Ознака из општег речника набавке: 09000000 - Нафтни деривати, гориво,електрична енергија и др.извори енергије

Врста поступка : Отворени поступак

Датум објављивања: 16.01.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНВВ 01/2015 "Набавка електричне енергије"

Ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија

Врста поступка :Отворени поступак

Датум објављивања: 16.01.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

Назив набавке: ЈНMВ 01/2015 "Превоз запослених"

Ознака из општег речника набавке: 60170000 - Најам возила за превоз путника

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Датум објављивања: 09.01.2015.

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде

 

 

Конкурсну документацију за 2013. и 2014. годину можете преузети овде