Финансирање
ПДФ Штампа Ел. пошта

На основу Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко и Анекса истог, предузеће се финансира из Буџета Градова и Општина (укупно 2.200.000 евра)  према процентима који су дефинисани чланом 4. Уговора, све до момента када предузеће почне да обавља своју основну делатност (допремање, селекцију и одлагање комуналног отпада).


Редни број

Општине и градови оснивачи

Процентуално учешће у финансирању

1

Град Ужице

23.91%

2

Град Чачак

26.88%

3

Општина Ивањица

10.20%

4

Општина Пожега

9.30%

5

Општина Бајина Башта

8.39%

6

Општина Лучани

7.09%

7

Општина Ариље

5.70%

8

Општина Чајетина

4.50%

9

Општина Косјерић

4.03%

Σ

100%

Након завршетка инвестиције Предузеће престаје да се финансира из Буџета градова и Градова и Oпштина оснивача, и почиње да се финансира средствима из сопствених прихода, остварених обављањем основне делатности.

Због великих средстава потребних за изградњу и рад нове депоније, домаће и стране институције учествују донацијама у Пројекту, а потписан је и Уговор о зајму са Европском банком за обнову и развој.


Кредит Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)
Кредит ЕБРД-а у вредности од 5.000.000 евра за изградњу Тела депоније, Трансфер станица и набавку возила и опреме.


Донације Републике Србије
Фонд за заштиту животне средине финансирао 40% вредности радова на изградњи инфраструктуре Депоније - 1.171.000 евра.
Министарство за Национални инвестициони план донацијом од 18.302.177,53 РСД (194.000 евра) финансирало је изградњу приступног пута.


Међународне донације
Уговором о донацији са Европском агенцијом за реконструкцију (садашња Делегација Европске Уније у Србији) финансирана изградња Центра за селекцију у износу од 3.800.000 евра. Уз још 400.000 евра техничке помоћи донација ЕУ достигла је вредност од 4.200.000 евра.

Донацијом шведске агенције СИДА (2.280.000 евра) и донацијом Француске Владе (280.000 евра) финансирани су Регионални план управљања отпадом и Главни план затварања постојећих депонија, као и Програм побољшања финансијског и оперативног пословања предузећа (ФОПИП програм).

Пројекат изградње трансфер станице у Чачку, вредан близу милион евра, финансиран је средствима СИДА, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Града Чачка и ЈКП "Дубоко" Ужице.

Пројекат "Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли" (вредан 190.168 евра за ужички део пројекта), финансиран је из ИПА фондова Европске уније са 158.904 евра.

Пројекат из програма "Grassroots Human Security projects" - donacija Vlade Japana - 86.154 евра.

Радови и надзор за стабилизацију и проширење тела депоније ЈКП "Дубоко" Ужице финансирају се из средстава СИДА у износу од 2.307.550,69 евра.

 

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 12 гостију на мрежи