Пројекти
Регионални план управљања отпадом за Регију Дубоко ПДФ Штампа Ел. пошта

 

Захваљујући донацији шведске агенције СИДА, у Пројекат Дубоко су укључени консултанти конзорцијума НИРАС АБ (Шведска), Кокс Инжењерс (Немачка) и ИК Консултинг Инжењерс (Србија) на изради Регионалног плана управљања отпадом и Мастер плана затварања постојећих депонија.

 

Документ можете преузети oвде

 

Пројекат проширења и стабилизације тела депоније ЈКП "Дубоко" Ужице


Геотехничко истраживање и главни пројекат проширења тела депоније - Процена утицаја на животну средину и друштво - ЕНВИРОПЛАН СА - документ на српском језику можете преузети овде

 

Геотехничко истраживање и главни пројекат проширења тела депоније - План укључења интересних страна - ЕНВИРОПЛАН СА - документ на српском језику можете преузети овде

 

 

Пројекат „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“

 

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина, ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице и ЈКП “Комуналац” из Тузле са Регионалном развојном агенцијом "Златибор" Ужице од 1. фебруара 2013. године у 28 школских установа реализују пројекат “Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли”.

Пројекат, чија је укупна вредност нешто више од 317.000 евра, траје 15 месеци, а учешће у његовој реализацији, као партнери, узели су Удружење наставника "Опстанак" из Ужица и "Центар за екологију и енергију" из Тузле.

Део пројекта везан за Ужице вредан је 190.168 евра (преко ИПА фондова Европске уније - 158.904 евра; суфинансирајући део 31.264 евра или 16,44%). Средства су искоришћена за:

- набавку камиона аутоподизача, који транспортује прикупљени отпад до Дубоког, где се процес финализује секундарном селекцијом, балирањем прикупљених сировина и њиховом продајом на тржишту,

- набавку 14 затворених контејнера (запремине 5 и 7 m3), који су, уз сагласност надлежних институција локалне самоуправе и школских установа, постављени испред ужичких основних и средњих школа,

- набавку четири врсте посуда – канти (запремине од 120 и 240 литара) намењених за сортирање отпада (папир-картон; ПЕТ амбалажа; алуминијумске лименке; биолошки (мокри) отпад), који су постављени у унутрашњости ових школских објеката и

-континуирану јавну кампању, чији је циљ унапређење свести ученика о правилном начину селектовања отпада.

Канте за сортирање отпада у ужичким школама у употреби су од 20. маја 2013. године. Прве количине отпада из ужичких школа преузете су 31. маја. Контејнери за одлагање прикупљеног селектованог отпада постављени су средином септембра, а десетак дана касније допремање у Дубоко врши се ауто подизачем. Од првог дана селекције до краја априла 2014. године у Ужицу је прикупљено је 25 тона селектованог отпада и остварена уштеда од скоро 1.000 m³ депонијског простора.

Део пројекта везан за Тузлу обухвата набавку камиона кипера, намењеног за транспорт прикупљеног отпада до депоније у овом граду, који је од септембра 2013. у пуном погону, посуда за сортирање отпада и јавну кампању. Ученици у школама у овом граду селекцију отпада врше од маја 2013., а до краја априла 2014. године прикупили су 14,5 тона селектованог отпада, чиме је омогућена уштеда депонијског простора од 630 m³.

Циљ пројекта, који је настављен, је допринос унапређењу система заштите животне средине у прекограничном подручју Србије и БиХ, кроз јачање инфраструктурних, техничких и кадровских капацитета за примарну селекцију отпада на територији Ужица и Тузле, и успостављање прекограничне сарадње међу ћацима, школама, комуналним предузећима и локалним самоуправама.

Специфични циљ и сврха пројекта је подизање нивоа свести о неопходности примарне селекције отпада код школске популације, који су директна циљна група пројектних активности у обе средине.

Развојем овог пројекта, ученицима се пружа прилика да покажу своју одговорност на плану заштите животне средине, као и да прошире и обогате своја знања из ове области, која стичу у оквиру наставног плана и програма, као и кроз рад еколошких секција, квизова знања и учешћа најбољих ученика у раду еко-кампова у Србији и БиХ.

Еколошки квизови у основних школама у Ужицу и Тузли одржани су почетком јуна, а учешће на Еко кампу, чији је домаћин од 21-25. августа 2013. била Тара, узело је 28 најбољих ученика из оба града. Еко камп за средњошколце одржан је од 8-12. јануара у Омарници (БиХ), док је домаћин Завршне конференције пројекта била Тузла 21. марта 2014. године.

Пројектом је обухваћено и наставно и друго особље у основним и средњим школама и запослени у комуналним предузећима који су део техничког процеса (утовар, транспорт, секундарна селекција), а оствариће се и значајан, индиректни утицај и породице ученика, пријатеље и њихово окружење.

Предлог пројекта је припреман током 2011., а поднет је 5. децембра исте године, док је Уговор потписан у новембру 2012.

 

Пројекат из програма “Grassroots Human Security Projects” - донација Владе Јапана

 


Захваљујући донацији Владе Јапана, кроз пројекте везане за основне потребе становништва (ПОПОС), од 12. фебруара 2013. године ЈКП Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице реализује пројекат којим ће бити значајно унапређен систем управљања комуналним отпадом у Ужицу.

Вредност пројекта је 86.154 евра, а средства из овог уговора о донацији искоришћена су за набавку 30 контејнера од 5м3 и 7м3 и камиона аутоподизача, којим ће прикупљени рециклабилни отпад допрема у Дубоко.

 

 

Радни тим за праћење и подршку система "Регионална санитарна депонија Дубоко" и израде Регионалног плана управљања отпадом

1.Мирјана Ђоковић Чачак

2.Миломир Пантовић – Ужице

3.Милица Петрић Чајетина

4.Александар Марковић - Бајина Башта

5.Милош Веланац Лучани

6.Лидија Ристић – Ивањица

7.Јелица Тодоровић – Косјерић

8.Радован Јаковљевић – Ариље

9.Драги Ерић Пожега

 

 

 

 


Анкета

Оцените наш рад
 

Ко је на сајту

Имамо 22 гостију на мрежи